KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca MONITORINGU WIZYJNEGO

 

Na podstawie art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - w skrócie: RODO, informujemy, że na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy stosowany
jest monitoring wizyjny.

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych na skutek stosowania monitoringu wizyjnego jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych (kontakt poprzez Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica; e-mail: sekretariat@imn.legnica.pl, tel. +48 76 850 55 00– dalej jako „Administrator”.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez maila: iod@imn.gliwice.pl lub listownie pod adresem ul. Sowińskiego 5, 44-100 Gliwice.
 3. Dane pobierane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę oraz dochodzenia roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie kontroli wejść i wyjść do i z określonych stref ochronnych
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 46 pkt 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych)
 4. Monitoring stosowany jest:

 

* przy ul. Złotoryjskiej 194,59-220 Legnica.

W sprawie danych pobranych z tego systemu z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem maila: marek.dabrowski@imn.legnica.pl.

Pani / Pana dane osobowe z tego systemu będą przetwarzane przez okres 9 dni. 

 

* przy ul. Złotoryjskiej 89, 59-220 Legnica

W sprawie danych pobranych z tego systemu z Administratorem można się skontaktować

za pośrednictwem maila: sekretariat@imn.legnica.pl

Pani / Pana dane osobowe z tego systemu będą przetwarzane przez okres 14 dni. 

 

* w Zakładzie Materiałów Ściernych w Głogowie,

teren Huty Miedzi Głogów, ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów

W sprawie danych pobranych z tego systemu z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem maila:  polgrit@imn.legnica.pl

Pani / Pana dane osobowe z tego systemu będą przetwarzane przez okres 30 dni.   

 

O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki  umieszczonej bezpośrednio w miejscu stosowania monitoringu.

 1. Odbiorcami Państwa danych są podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi ochroniarskie oraz ewentualnie dostawcy usług IT, zawsze jednak na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych
  i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: prawo dostępu
  do danych osobowych oraz - jeżeli zachodzą ku temu podstawy - prawo żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt poprzez mail lub telefonicznie (dane kontaktowe
w punktach 1 i 2 powyżej)

 1. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij