KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY TECHNICZNEGO

(KIEROWCA-MAGAZYNIER)

W ZESPOLE SPECJALISTÓW DS. LOGISTYKI


 Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Realizacja zadań zakupowych na terenie miasta Legnica i okolic;
 • Sporadyczne wyjazdy na terenie kraju;
 • Prowadzenie ewidencji magazynowej;
 • Przyjmowanie i wydawanie asortymentu z magazynu

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe albo wykształcenie zasadnicze branżowe;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • zaangażowane podczas wykonywania obowiązków służbowych;
 • umiejętność obsługi magazynowych programów komputerowych;
 • uczciwość

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata),
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTY TECHNICZNEGO W ZESPOLE SPECJALISTÓW DS. LOGISTYKI

 

na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

do dnia  20-06-2021 r.


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij