Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

na terenie Huty Miedzi Legnica

Opis stanowiska:

 • nadzór nad  utrzymaniem ruchu wydziałów pracujących 24h/dobę oraz realizacją projektów z zakresu systemów zabezpieczenia technicznego (automatyka, mechanika, elektryka, teleinformatyka, media energetyczne –  gaz, powietrze, tlen, woda, sprężone powietrze itd.)
 • aktualizacja dokumentacji technicznej,
 • organizacja przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń produkcyjnych,
 • udział w komisjach odbioru technicznego i przekazywanie do eksploatacji środków trwałych,
 • realizacja modyfikacji w wyposażeniu zakładu (instalacja nowych urządzeń i maszyn, demontaż starych),
 • składanie zamówień na nowy sprzęt, materiały,
 • współpraca na poziomie operacyjnym z firmami zewnętrznymi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie techniczne: minimum wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera,
 • dobra znajomość zagadnień mechanicznych,
 • umiejętność praktyczna obsługi i programowania sterowników Schneider Electric M241,
 • umiejętność praktyczna programowania i zarządzania przemiennikami częstotliwości (Danfoss, Lite-On, LG),
 • wiedza z zakresu automatyki, teleinformatyki,
 • wiedza i doświadczenie w branży elektrycznej potwierdzone uprawnieniami E1/D1 bez ograniczeń,
 • bardzo dobra znajomość układów sterowań napędów elektrycznych wraz z elementami automatyki przemysłowej,
 • posiadanie uprawnień kontrolno-pomiarowych,
 • posiadanie uprawnień na wykonywanie/dozorowanie zgrzewów doczołowych/elektrooporowych rur z tworzyw sztucznych,
 • doświadczenie w zarządzaniu i obsługi aparatury automatyki dla takich mediów jak: gaz, powietrze, tlen,
 • doświadczenie w zarządzaniu systemami CCTV-IP,
 • doświadczenie w zarządzaniu wciągnikami, dźwignicami, żurawiami potwierdzone zaświadczeniem UDT,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność zarządzania ludźmi,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna dyspozycyjność związana z usuwaniem/nadzorowaniem awarii po godzinach pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • obowiązkowo doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem pracownikami na utrzymaniu ruchu,
 • wymagane szkolenia i uprawnienia: E1/D1, E2/D2, E3/D3, uprawnienia pozwalające programować przemienniki częstotliwości, sterowniki, kamery IP,
 • mile widziane doświadczenie w utrzymaniu ruchu pieców hutniczych oraz infrastruktury im podległej,
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy. 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w jednym systemie zmianowym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • dodatkowe benefity: szkolenia, cykliczne imprezy integracyjne dla pracowników,
 • stabilną pracę w innowacyjnej firmie,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia zawodowe.  

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KIEROWNIK WYDZIAŁU

ENERGO-MECHANICZNEGO na terenie Huty Miedzi Legnica” zawierające wszystkie wymagane dokumenty

wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI 

prosimy kierować do dnia 25.07.2019 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij