KONKURS NA STANOWISKO:

PRACOWNIK TECHNICZNY- OPERATORA CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 4 brygadowa
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Instalacja odpylania i odsiarczania gazów, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

Zakres obowiązków:

- obsługa urządzeń oczyszczania gazów – filtry workowe,

- obsługa elementów układów odpylania przy piecach topielnych

- obsługa urządzeń pomocniczych – pompy, sprężarki, wentylatory itp.

- praca przy transporcie wewnątrzzakładowym materiałów.

- obsługa instalacji przerobu pyłów – produkcja koncentratu Pb

- utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

- w przypadku realizacji robót specjalistycznych bądź użytkowania elektronarzędzi, prace wykonywać zgodnie z instrukcjami szczegółowymi,

- zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,

- przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,

- zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących techniki

Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami

Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko operator ciągów technologicznych

do dnia  27.11.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

  1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij