Stanowisko: Młodszy specjalista ds. księgowości

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola dokumentów źródłowych pod względem rachunkowym i formalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi;
 • nadzór nad sprawnym, terminowym obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacja;
 • weryfikacja dokumentów w zakresie zgodności z zawartymi umowami;
 • współpracę z pracownikami kancelarii;
 • tworzenie raportów i analiz;
 • uzgadnianie rozrachunków z dostawcami i windykacja należności;
 • prowadzenie kasy;
 • rozliczanie delegacji służbowych;
 • rozliczanie zaliczek;
 • potwierdzanie sald w kontrahentami;
 • rozliczanie kompensat;
 • bieżący kontakt z klientami, uzgadnianie ewentualnych rozbieżności;
 • bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na wskazanych kontach;
 • realizację powierzonych zadań, zgodnie z wewnętrznymi procedurami firmy;
 • drobne prace administracyjne;
 • wsparcie i współpraca z innymi działami w zakresie zagadnień związanych z księgowością.

Oczekiwania:

 • minimum średnie wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia, lub pokrewne, preferowane wyższe wykształcenie kierunkowe: (lub w trakcie nauki);
 • mile widziane ukończone kursy księgowe i podatkowe;
 • doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w tym biegła znajomość Excela)
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole;
 • otwartość, komunikatywność, pewność siebie, zaangażowanie;
 • samodzielność, inicjatywa, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pakiet medyczny

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko Młodszy specjalista ds. księgowości

do dnia 31.12.2019 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij