Konkurs na stanowisko : Kierownik ds. Produkcji – Zastępca Kierownika ZDH

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa (Zakład na terenie KGHM Huta Miedzi „Legnica”)

Opis stanowiska:

 • Bieżąca realizacja zadań w zakresie prowadzenia produkcji towarowej wraz z opracowaniem wymogów technicznych i określania potrzeb do jej realizowania w prawidłowy sposób na instalacjach pieców obrotowych i kotłach, oraz instalacjach pieców laboratoryjnych (piece sylitowe).
 • Wprowadzanie do prowadzonych procesów produkcyjnych nowych założeń technicznych i technologicznych, celem stałego optymalizowania procesów i utrzymania wymaganego poziomu produkcji.
 • Realizowanie prac związanych ze sporządzaniem bieżących i okresowych opracowań oraz sprawozdań obejmujących prowadzone zagadnienia.
 • Realizowanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i wewnątrzzakładowymi, a także zgodnie z założeniami zatwierdzonych planów finansowo-produkcyjnych
 • Prowadzenie realizowanych prac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi i stanowiskowymi, właściwymi dla danych urządzeń i stanowisk.
 • Czynny udział w opracowywaniu założeń do planów produkcyjnych przeglądów, remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń, bezpośrednio powiązanych z procesami pirometalurgicznymi oraz urządzeniami pomocniczymi.
 • Nadzór nad przestrzeganiem właściwej eksploatacji urządzeń oraz porządków na stanowiskach pracy, wewnątrz i wokół hal produkcyjnych, drogach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.
 • Bieżące informowanie przełożonych o stanie realizacji zadań produkcyjnych oraz wszelkich problemach mających wpływ na prawidłowość pracy powierzonych instalacji
 • Inicjowanie zmian technologiczno-technicznych oraz organizacyjno-kontrolnych zmierzających do doskonalenia procesów technologicznych.
 • Wprowadzanie przedsięwzięć mających na celu stały rozwój i unowocześnianie prowadzonych na instalacjach pirometalurgicznych ZDH.
 • Kontrola stanu technicznego powierzonych maszyn, urządzeń i instalacji pod względem nieprawidłowości, uniemożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie
 • Kierowanie prawidłowym zagospodarowaniem odpadów powstających w trakcie użytkowania powierzonych instalacji

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe, techniczne minimum z tytułem inżyniera, preferowane wykształcenie z branży metali nieżelaznych
 • dobra znajomość zagadnień mechanicznych, z umiejętnością czytania rysunków i schematów techniczno - technologicznych
 • doświadczenie w zarządzaniu pracą aparatury i automatyki dla takich mediów jak: gaz, powietrze, tlen,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność zarządzania ludźmi,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • min. roczne doświadczenie na stanowisku związanym z bezpośrednim zarządzaniem pracownikami produkcyjnymi (stanowisko min. Brygadzisty)
 • preferowane doświadczenie w dozorze/eksploatacji agregatów stosowanych w procesach pirometalurgicznych oraz infrastruktury im podległej,
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w systemie jedno zmianowym,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stabilne zatrudnienie w innowacyjnej firmie,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców. 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia zawodowe.  

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kierownik ds. Produkcji – Zastępca Kierownika ZDH” zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wraz z podpisaną przez Kandydata KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 24.01.2020 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij