Stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA, ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU W DEPARTAMENCIE DS. TECHNIKI I TECHNOLOGII PRODUKCJI

                       

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica  

Departament ds. Techniki i Technologii Produkcji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja i nadzór spraw związanych z działalnością badawczą i produkcyjną;
 • koordynacja i nadzór nad stosowanymi technologiami;
 • koordynacja i nadzór nad przestrzeganiem przez zakłady przepisów ochrony środowiska;
 • nadzór nad realizacją procedur zarządzania z jakością;
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Głównego Specjalisty objętych zakresem działania komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – warunek konieczny
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko Główny Specjalista, Zastępca Dyrektora Oddziału

do dnia 05.06.2020 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij