KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY

(DAWNIEJ OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH – WYTAPIACZ)

TZDH – ŚBŁ IMN O/Legnica

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Hala pieców obrotowych, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych
 • Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych
 • Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym)
 • Obsługa pieca w zakresie spustu metalu i żużla
 • Obsługa układu wózków odlewniczych
 • Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym)
 • Obsługa taśmociągu załadowczego pieca
 • Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu.
 • Utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji
 • Zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.
 • Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych
 • Przygotowywanie form ma metal rafinowany
 • Obsługa spustu metalu do form wraz z oznaczeniem bloków zgodnie z wymaganą ewidencją

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe, preferowany kierunek techniczny

Podstawowa umiejętność obsługi komputera

Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym

Uprawnienia do obsługi suwnic pomostowych, hakowo-lejniczych oraz czerpakowych, z poziomu „O” (kat. I S)

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko specjalista techniczny

 

do dnia 05.06.2020 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij