Stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAŃ

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Opracowywanie, kierowanie oraz nadzorowanie prac naukowo-badawczych objętych działalnością produkcyjną Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy;
 2. Realizacja przedsięwzięć badawczo-wdrożeniowych, w szczególności związanych kierunkowymi planami badań Oddziału;
 3. Realizowanie w oparciu o najnowsze osiągnięcia wiedzy prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych;
 4. Opracowywanie planów rozwoju infrastruktury badawczej Oddziału;
 5. Monitorowanie jakości wyników prac badawczych realizowanych w Oddziale;
 6. Nadzór nad rozwojem kompetencji pracowników badawczych;
 7. Optymalizacja przebiegu prac badawczych i tworzenia rozwiązań technologicznych i produktowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – warunek konieczny
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko Główny Specjalista ds. badań

do dnia 12.06.2020 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij