https://www.traditionrolex.com/8https://www.traditionrolex.com/8 [ARCHIWALNE] Konkurs na stanowisko : Specjalista, Zastępca Kierownika Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa ds. produkcji w Departamencie ds. Techniki i Technologii Produkcji - Instytut Metali Nieżelaznych

Konkurs na stanowisko : Specjalista, Zastępca Kierownika Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa ds. produkcji w Departamencie ds. Techniki i Technologii Produkcji

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu i system pracy: pełny etat, praca w systemie I zmianowym

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa, Ul. Złotoryjska 194 (Zakład na terenie KGHM Huta Miedzi „Legnica”)

 

Ogólna charakterystyka zakresu czynności dla stanowiska:

 • Bieżąca realizacja zadań w zakresie prowadzenia produkcji towarowej oraz badawczorozwojowej, wraz z opracowaniem wymogów technicznych i określania potrzeb do jej realizowania na instalacjach pieców obrotowych i kotłach, oraz instalacjach pieców laboratoryjnych (piece sylitowe).
 • Wprowadzanie do realizowanych procesów produkcyjnych nowych założeń technicznych i technologicznych, celem stałego optymalizowania tych procesów i utrzymania wymaganego poziomu produkcji.
 • Realizowanie prac związanych ze sporządzaniem bieżących i okresowych opracowań technicznych i bilansowych, oraz sprawozdań obejmujących prowadzone zagadnienia.
 • Realizowanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i

wewnątrzzakładowymi, a także zgodnie z założeniami zatwierdzonych planów finansowoprodukcyjnych

 • Prowadzenie realizowanych prac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi i stanowiskowymi, właściwymi dla danych urządzeń i stanowisk.
 • Czynny udział w opracowywaniu założeń do planów produkcyjnych, planów przeglądów, remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń, bezpośrednio powiązanych z procesami pirometalurgicznymi oraz urządzeniami pomocniczymi.
 • Nadzór nad przestrzeganiem właściwej eksploatacji urządzeń oraz porządków na stanowiskach pracy, wewnątrz i wokół podległych obiektów produkcyjnych, drogach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.
 • Bieżące informowanie przełożonych o stanie realizacji zadań produkcyjnych oraz wszelkich problemach mających wpływ na prawidłowość pracy powierzonych instalacji
 • Inicjowanie zmian technologiczno-technicznych oraz organizacyjno-kontrolnych zmierzających do doskonalenia procesów technologicznych.
 • Wprowadzanie przedsięwzięć mających na celu stały rozwój i unowocześnianie prowadzonych na instalacjach pirometalurgicznych ZDH.
 • Kontrola stanu technicznego powierzonych maszyn, urządzeń i instalacji pod względem nieprawidłowości, uniemożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie
 • Kierowanie prawidłowym zagospodarowaniem odpadów powstających w trakcie użytkowania powierzonych instalacji

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe - techniczne, minimum z tytułem inżyniera, preferowane wykształcenie z branży metali nieżelaznych lub ogólnego zarządzania procesami produkcyjnymi
 • 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpośrednim zarządzaniem pracownikami produkcyjnymi (stanowisko min. Brygadzisty) min. 2 letnie doświadczenie w dozorze lub eksploatacji agregatów stosowanych w procesach pirometalurgicznych oraz infrastruktury im podległej, opartych na zasilaniu w tlen, gaz i powietrze ogólna znajomość zagadnień technicznych, z umiejętnością czytania rysunków i schematów techniczno - technologicznych  umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),  umiejętność zarządzania zespołem,  umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,  rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

Wymagania preferowane:

 • kurs w zakresie BHP dla osób kierujących zespołem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, atrakcyjne wynagrodzenie, stabilne zatrudnienie w innowacyjnej firmie,  pracę w zespole doświadczonych fachowców

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia zawodowe

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Specjalista, Zastępca Kierownika Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa ds. produkcji zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wraz z podpisaną przez Kandydata ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia:

07 sierpnia 2020 roku na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

 


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij
https://www.traditionrolex.com/8