KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

W DEPARTAMENCIE DS. TECHNIKI I TECHNOLOGII PRODUKCJI

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

(DAWNIEJ OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH – WYTAPIACZ)

TZDH – ŚBŁ IMN O/Legnica

 


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Hala pieców obrotowych, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 • Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych
 • Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych
 • Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym)
 • Obsługa pieca w zakresie spustu metalu i żużla
 • Obsługa układu wózków odlewniczych
 • Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym)
 • Obsługa taśmociągu załadowczego pieca
 • Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu.
 • Utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji
 • Zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.
 • Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych
 • Przygotowywanie form ma metal rafinowany
 • Obsługa spustu metalu do form wraz z oznaczeniem bloków zgodnie z wymaganą ewidencją

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:       Min. podstawowe z warunkiem 2 letniego stażu na stanowisku produkcyjnym w branży przemysłu metali nieżelaznych

                                Podstawowa umiejętność obsługi komputera

                               Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

                               Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI  (OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH – WYTAPIACZ)

 

do dnia 21 SIERPNIA 2020 R.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij