KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY

W DEPARTAMENCIE DS. TECHNIKI I  TECHNOLOGII PRODUKCJI

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

(DAWNIEJ OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO)

TZDH – ŚBŁ IMN O/Legnica


 Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 1 zmianowa, w dni robocze
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa –Wydział Przygotowania Wsadu, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny opis zakresu obowiązków:

 

Obsługa wózków widłowych z napędem DIESLA, o nośności od 3 do 7 ton związana z:

 • Przewozem szufli załadowczych, skrzyń otwartych i zamkniętych z materiałami wsadowymi, pomocniczymi i poprodukcyjnymi, materiałów w kontenerach typu BIGBAG
 • Przewozem bloków ołowiu oraz innych materiałów, których gabaryty, waga i rodzaj dopuszczone są do przewozu za pomocą wózków widłowych
 • Użytkowaniem powierzonych środków transportu zgodnie z założonymi parametrami jezdnymi i technicznymi.
 • Realizacją wpisów eksploatacyjnych do książek eksploatacji wózków.
 • Stosowaniem się do przepisów obowiązujących na drogach wewnętrznych Zakładu.
 • Przestrzeganiem porządku i wykonywanie prac porządkowych na danym stanowisku pracy.
 • Wykonywaniem innych prac zleconych przez przełożonego, zgodnych z regulaminem pracy i uprawnieniami.
 • Przestrzeganiem przepisów i zasad BHP i P.POŻ obwiązujących na danym stanowisku

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym (kurs UDT), z minimum 6 miesięcznym doświadczeniem w obsłudze wózków unoszących i/lub widłowych

Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY (OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO)

 

do dnia 21 SIERPNIA 2020 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij