https://www.traditionrolex.com/8https://www.traditionrolex.com/8 [ARCHIWALNE] Konkurs na stanowisko : Specjalista, Kierownik Zakładu Doświadczalnego Chemii w Departamencie ds. Techniki i Technologii Produkcji - Instytut Metali Nieżelaznych

Konkurs na stanowisko : Specjalista, Kierownik Zakładu Doświadczalnego Chemii

w Departamencie ds. Techniki i Technologii Produkcji

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymiar etatu i system pracy: pełny etat

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Doświadczalny Chemii, Ul. Złotoryjska 194 (Zakład na terenie KGHM Huta Miedzi „Legnica”)

 

Ogólna charakterystyka zakresu czynności dla stanowiska:

 

 • Bieżąca realizacja zadań w zakresie prowadzenia produkcji towarowej oraz badawczo-rozwojowej, wraz z opracowaniem wymogów technicznych i określania potrzeb do jej realizowania na instalacjach będących na wyposażeniu Wydziału.
 • Wprowadzanie do realizowanych procesów produkcyjnych nowych założeń technicznych i technologicznych, celem stałego optymalizowania tych procesów i utrzymania wymaganego poziomu produkcji.
 • Realizowanie prac związanych ze sporządzaniem bieżących i okresowych opracowań

technicznych i bilansowych, oraz sprawozdań obejmujących prowadzone zagadnienia.

 • Realizowanie powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i wewnątrzzakładowymi, a także zgodnie z założeniami zatwierdzonych planów finansowo-produkcyjnych
 • Prowadzenie realizowanych prac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technologicznymi i stanowiskowymi, właściwymi dla danych urządzeń i stanowisk.
 • Czynny udział w opracowywaniu założeń do planów produkcyjnych, planów przeglądów, remontów i konserwacji maszyn oraz urządzeń, bezpośrednio powiązanych z procesami realizowanymi na Wydziale oraz urządzeniami pomocniczymi.
 • Nadzór nad przestrzeganiem właściwej eksploatacji urządzeń oraz porządków na stanowiskach pracy, wewnątrz i wokół podległych obiektów produkcyjnych, drogach, w pomieszczeniach biurowych i socjalnych.
 • Bieżące informowanie przełożonych o stanie realizacji zadań produkcyjnych oraz wszelkich problemach mających wpływ na prawidłowość pracy powierzonych instalacji
 • Inicjowanie zmian technologiczno-technicznych oraz organizacyjno-kontrolnych zmierzających do doskonalenia procesów technologicznych.
 • Wprowadzanie przedsięwzięć mających na celu stały rozwój i unowocześnianie prowadzonych procesów na instalacjach TZDC.
 • Kontrola stanu technicznego powierzonych maszyn, urządzeń i instalacji pod względem nieprawidłowości, uniemożliwiających ich prawidłowe funkcjonowanie
 • Kierowanie prawidłowym zagospodarowaniem odpadów powstających w trakcie użytkowania powierzonych instalacji

 

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie: wyższe – techniczne kierunkowe, minimum z tytułem inżyniera, preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu chemii lub ogólnego zarządzania procesami produkcyjnymi
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z bezpośrednim zarządzaniem pracownikami produkcyjnymi (stanowisko min. mistrza).
 • 2 letnie doświadczenie w dozorze lub eksploatacji agregatów stosowanych w procesach chemicznych oraz infrastruktury im podległej,
 • ogólna znajomość zagadnień technicznych,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność zarządzania zespołem,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,
 • rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

Wymagania preferowane:

 • kurs w zakresie BHP dla osób kierujących zespołem

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • stabilne zatrudnienie w innowacyjnej firmie,
 • pracę w zespole doświadczonych fachowców

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia zawodowe

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem Specjalista, Kierownik Zakładu Doświadczalnego Chemii   zawierające wszystkie wymagane dokumenty, wraz z podpisaną przez Kandydata ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować do dnia:

 

 

 

16.10. 2020 roku

 

na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

 

 

 

 

 

 

 


 

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij
https://www.traditionrolex.com/8