KONKURS NA STANOWISKO:  SPECJALISTA ,  MISTRZ  

W DEPARTAMENCIE DS. TECHNIKI I TECHNOLOGII PRODUKCJI

TZDH – ŚBŁ IMN O/Legnica


Rodzaj umowy:                                    Umowa o pracę
Wymiar etatu:                                       Pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy:                     1 etat
Miejsce wykonywania pracy:             Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny                                                       Hutnictwa – Hala pieców obrotowych, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny zakres obowiązków:

 

  • kierowanie pracą podległych pracowników brygadowych,
  • nadzorowanie procesów produkcyjnych pod kątem technologicznym i zgodności z wytycznymi Kierownictwa,
  • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem norm BHP,
  • prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowo przyjętych pracowników,
  • rozwiązywanie bieżących problemów występujących w obrębie podległego zakresu produkcji,
  • współpraca z przedstawicielami pozostałych komórek Oddziału, współistotnych dla utrzymania ciągłości produkcji oraz jakości i niezbędnej logistyki materiałowej,
  • realizacja pomocniczych prac sprzętowych (suwnica, wózek widłowy) w ramach posiadanych uprawnień, w obrębie podległych instalacji produkcyjnych

 

Wymagania niezbędne:

                Wykształcenie – min. średnie, o kierunku technicznym

                Doświadczenie zawodowe – min. 5 lat na stanowisku produkcyjnym w przemyśle ciężkim lub w branży metali nieżelaznych

                Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Outlook lub inny program E-mail)

                Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

                Umiejętność kierowania ludźmi

                Odporność na stres

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

                Uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe dla urządzeń energetycznych

                Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym

                Uprawnienia do obsługi suwnic lejniczych

 

Oferujemy:

                Stabilne warunki zatrudnienia,

                Zatrudnienie na umowę o pracę  

                Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

                CV,

                kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

                kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe

                ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

 

oferta w konkursie na stanowisko : SPECJALISTA, MISTRZ

 

do dnia 23.10.2020 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

  1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia w całości składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij