KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

W DEPARTAMENCIE DS. TECHNIKI I TECHNOLOGII PRODUKCI

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

(dawniej: operator ciągów technologicznych -wytapiacz)

TZDH – ŚBŁ IMN O/Legnica

 

Rodzaj umowy:                                    umowa o pracę
Wymiar etatu:                                       pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy:                     1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:             Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny                                                       Hutnictwa – Hala pieców obrotowych, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym).
 • Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym).
 • Obsługa taśmociągu załadowczego pieca (współpraca z piecowym).
 • Obsługa i czyszczenie układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu (współpraca z piecowym oraz operatorami układu odpylania).
 • Przygotowywanie form ma metal rafinowany z kotłów rafinacyjnych.
 • Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych zgodnie z procedurą technologiczną i wytycznymi Mistrza.
 • Obsługa spustu metalu z kotłów do form wraz z oznaczeniem bloków zgodnie z wymaganą ewidencją.
 • Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych, palników głównych i pomocniczych, spustu metalu i żużla oraz układu wózków odlewniczych w zgodzie z posiadanymi kwalifikacji i uprawnieniami.
 • Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.
 • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.
 • Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:       Min. podstawowe.

                                Min. 3 lata  doświadczenie zawodowego w przemyśle ciężkim (preferowana branża metali nieżelaznych).

                               Dyspozycyjność do pracy zmianowej.

                               Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych i/lub ładowarek kołowych

Uprawnienia E2,E3

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI   

 

do dnia 29.10.2020 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 1. Złotoryjska 89

59-220 Legnica


 W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij