Stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZWOJU BIZNESU

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitorowanie trendów rynkowych oraz uwarunkowań prawnych pod kątem identyfikacji szans rynkowych;
 • udział we wdrażaniu postępu organizacyjnego, technologicznego i ekonomicznego;
 • koordynacja prac związanych z działalnością badawczo — wdrożeniową i rozwojową;
 • koordynacja prac związanych z tworzeniem, analizą stanu realizacji oraz inicjowaniem zmian w zapisach strategii działania Oddziału.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie — warunek konieczny
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku — kierowniczym o podobnym zakresie odpowiedzialności;
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym projektami badawczorozwojowymi;
 • udokumentowane doświadczenie w formułowaniu i monitorowaniu stanu realizacji strategii;
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność;
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi;
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office);
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z

KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko Główny Specjalista ds. rozwoju biznesu

do dnia 22.01.2021 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij