KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTA TECHNICZNY

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

 Instalacja odpylania i odsiarczania ZDH – ŚBŁ IMN O/Legnica


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 4 brygadowa
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Instalacja odpylania i odsiarczania gazów, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 • - obsługa urządzeń oczyszczania gazów – filtry workowe,
 • - obsługa elementów układów odpylania gazów przy instalacjach piecach topielnych (rurociągi, wyczystki)
 • - obsługa urządzeń pomocniczych – pompy, sprężarki, wentylatory itp.
 • - praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym)
 • - obsługa instalacji przerobu pyłów – produkcja koncentratu Pb
 • - utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących techniki
 • Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty zawierające wszystkie w/w dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

 

do dnia 22.01.2021 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

UL. Złotoryjska 89

59-220 Legnica


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij