KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY   

W ZAKŁADZIE  DOŚWIADCZALNYM CHEMII

TZDC – ŚBŁ IMN O/Legnica

 

Rodzaj umowy:                                    Umowa o pracę
Wymiar etatu:                                       Pełny etat, praca od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym (zmiany ośmiogodzinne)
Liczba stanowisk pracy:                     1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:             Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny                                                       Chemii, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny zakres obowiązków:

  • Prowadzenie procesu produkcji chlorku cynku/siarczanu miedzi i innych produktów TZDC zgodnie z procedurą technologiczną i wytycznymi Mistrza.
  • Obsługa napędu i sterowania suszarki rozpryskowej
  • Obsługa wyparek próżniowych
  • Obsługa taśmociągu załadowczego reaktorów.
  • Obsługa i czyszczenie pras filtracyjnych różnego typu
  • Obsługa wózka widłowego
  • Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.
  • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.
  • Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 

Wymagania niezbędne:

                Wykształcenie – min. zawodowe, o kierunku technicznym

                Doświadczenie zawodowe – min. 3 lata na stanowisku produkcyjnym w przemyśle 

                ciężkim lub w branży metali nieżelaznych    

                Dyspozycyjność do pracy zmianowej

                Umiejętność pracy w zespole

                Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

                Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym

                Uprawnienia E2,E3

Oferujemy:

                Stabilne warunki zatrudnienia,

                Zatrudnienie na umowę o pracę

                Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

                CV,

                kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

                kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje, uprawnienia i

                doświadczenie zawodowe

                ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

 

oferta w konkursie na stanowisko: specjalista techniczny

w Zakładzie Doświadczalnym Chemii

 

do dnia 17-03-2021 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

 


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia w całości składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij