KONKURS NA STANOWISKO:

SPECJALISTA TECHNICZNY

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

ŚBŁ IMN O/Legnica


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Hala pieców obrotowych, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

  • Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych
  • Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych
  • Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym)
  • Obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych
  • Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym)
  • Obsługa taśmociągu załadowczego pieca
  • Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu.
  • Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
  • Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego
  • Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:       Min. średnie lub zawodowe w branży przemysłu ciężkiego

                                Podstawowa umiejętność obsługi komputera

                               Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

                               Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym i/lub suwnic kategorii IS

Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY

 

do dnia 12.03.2021 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij