KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY (OPERATOR KOPARKI)

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA TZDH

Łukasiewicz – IMN Oddział w Legnicy


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 1 zmianowa, w dni robocze
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa –Wydział Przygotowania Wsadu, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny opis zakresu obowiązków:

 

Obsługa koparki gąsienicowej KOMATSU PC 240 związana głównie z:

 

  • Pryzmowaniem i hałdowaniem materiałów sypkich i zbrylonych
  • Mieszaniem materiałów sypkich i zbrylonych
  • Załadunkiem pojazdów ciężarowych oraz urządzeń budowlanych (kruszarki, przesiewacze)
  • Przesiewaniem materiałów za pomocą agregatowanej z koparką łyżki ażurowej
  • Obsługą młota hydraulicznego agregatowanego z koparką

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: minimum średnie

Posiadane uprawnienia: Obsługa koparek jednonaczyniowych, klasa I (bez ograniczeń masy koparki)

Doświadczenie zawodowe: Minimum 2 lata pracy na stanowisku operatora koparki

 

Wymagania preferowane, objęte dodatkową punktacją przy rozpatrywaniu aplikacji

Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki

Uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym

 

Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY – OPERATOR KOPARKI

 

do dnia 19.04.2021 r.

 

na adres:  

                               Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

                                ul.Złotoryjska 89

                                59-220 Legnica


UWAGA - W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij