KONKURS NA STANOWISKO: MŁODSZY SPECJALISTA

W LABORATORIUM

SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W LEGNICY

 

Rodzaj umowy:                                     Umowa o pracę
Wymiar etatu:                                       Pełny etat, praca od poniedziałku do piątku,  I zmiana

Liczba stanowisk pracy:                       2 osoby
Miejsce wykonywania pracy:             Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy,                                                                   ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny zakres obowiązków:

 

 • Wykonywanie analiz chemicznych surowców , półproduktów , wyrobów gotowych metodami  klasycznymi oraz instrumentalnymi,
 • Przygotowanie próbek do badań metodami mechanicznymi i chemicznymi, przygotowywanie  roztworów mianowanych i roztworów pomocniczych,
 • Nadzór , konserwacja aparatury badawczej i pomiarowej,
 • Opracowanie wyników badań,
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji laboratoryjnej.

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie minimum średnie  lub wyższe o profilu chemicznym - warunek konieczny,
 • Umiejętności analityczne.
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość podstawowych technik analitycznych – warunek konieczny.
 • Znajomość zaawansowanych technik analitycznych – mile widziane.

 

 

Oferujemy:

 

 • Interesująca praca w innowacyjnej firmie.
 • Stabilne warunki zatrudnienia.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Praca w jednym systemie zmianowym.
 • Praca w zespole doświadczonych fachowców.
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko: młodszy specjalista

w Laboratorium

 

do dnia 25-05-2021  r.

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia w całości składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna, po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij