KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY

W ZESPOLE SPECJALISTÓW DS. MARKETINGU

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Efektywne zarządzanie obszarem sprzedaży,
 • Identyfikowanie możliwości biznesowych,
 • Przygotowywanie oraz implementacja działań i aktywności marketingowych,
 • Inicjowanie działań podnoszących efektywność sprzedaży,
 • Skutecznie prowadzenie procesów negocjacyjnych,
 • Osiąganie wyznaczonych przez przełożonego celów sprzedażowych i poza sprzedażowych,
 • Bieżąca analiza rynku, trendów w branży oraz działań konkurencji,
 • Budowanie dobrego wizerunku firmy,
 • Zarządzanie dokumentacją,
 • Bieżące raportowanie,
 • Ewidencja i kontrola procesów sprzedażowych, generowanie informacji niezbędnych do fakturowania,
 • Pozyskiwanie klientów i budowanie sieci sprzedaży oraz dostaw,
 • Poszukiwanie możliwości rozwoju nowych funkcjonalności produktów i usług.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w handlu lub w pracy w sektorze metali nieżelaznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, drugi język obcy będzie dodatkowym atutem,
 • otwartość, życzliwość i komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu, sumienność i dokładność,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, również w trakcie podróży,
 • gotowość do pracy w terenie,
 • dbałość o własny wizerunek,
 • kreatywność i samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego (MS Office).

 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata),
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem oferta w konkursie na stanowisko:

Specjalista

w Zespole Specjalistów ds. marketingu

 

na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

do dnia  12-05-2021 r.


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij