Posiadamy instalacje w których możemy zagospodarować

profesjonalnie obce odpady. 

 

Odpady poddawane odzyskowi w instalacji  do produkcji soli nieorganicznych

Lp.

Kod odpadów 

Rodzaj  odpadów

1.      

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

 

2.      

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy(kwas fosforowy)

3.      

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

4.      

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

5.      

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

6.      

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

7.      

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych 

8.      

11 01 05*

Kwasy trawiące

9.      

11 01 06*

Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

10.  

11 01 07*

Alkalia trawiące

11.  

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

12.  

11 01 09*

Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

13.  

11 01 11*

Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

14.  

11 01 15*

Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje

15.  

11 01 16*

niebezpieczne

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

16.  

11 01 98*

Inne odpady zwierające substancje niebezpieczne

17.  

11 02 02*

Szlamy z  hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) 

18.  

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

19.  

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

20.  

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

21.  

11 05 04*

Zużyty topnik

22.  

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

23.  

10 05 04

Inne cząstki i pyły

24.  

10 06 02

Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

25.  

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

26.  

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

27.  

11 01 10

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

28.  

11 01 99

Inne niewymienione odpady

29.  

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

30.  

11 05 01

Cynk twardy

31.  

11 05 02

Popiół cynkowy

32.  

12 01 15

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

 

Odpady poddawane odzyskowi w instalacji  do produkcji stopów ołowiu   

Lp.

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

1.

10 02 01

Żużle z pieców wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

2.

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

3.

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

4.

10 02 99

Inne niewymienione odpady (skrzepiki stalowe)

5.

10 03 02

Odpadowe anody

6.

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

7.

10 03 05

Odpady tlenku glinu

8.

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

9.

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10.

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

11.

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

12.

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

13.

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 

14.

10 04 01*

10 03 25

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej produkcji

15.

10 04 02*

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

16.

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

17.

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

18.

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19.

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych  

20.

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej z wyłączeniem 10 05 80

21.

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

22.

10 05 04

Inne cząstki i pyły

23.

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

24.

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

25.

10 05 11

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

26.

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

27.

10 06 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

28.

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

29.

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

30.

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

31.

10 09 08

Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

32.

10 10 03

Zgary i żużle odlewnicze

33.

10 10 09*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

34.

10 10 10

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

35.

10 10 12

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

36.

10 11 05

Cząstki i pyły

37.

10 11 12

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

38.

10 11 13*

Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

39.

10 11 14

Szlamy z polerowania szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

40.

10 11 15*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

41.

10 11 16

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

42.

11 01 16*

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

43.

11 02 02*

Szlamy z hydrometalurgii cynku 

44.

11 02 03

Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

45.

11 02 05*

Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne 

46.

11 02 06

Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

47.

11 02 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

48.

11 05 01

Cynk twardy

49.

11 05 02

Popiół cynkowy

50.

11 05 03*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

51.

12 01 01

Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

52.

12 01 02

Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

53.

12 01 03

Odpady z tłoczenia i piłowania metali nieżelaznych

54.

12 01 04

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

55.

12 01 14* 

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

56.

16 01 17

Metale żelazne

57.

16 01 18

Metale nieżelazne

58.

16 01 20 

Szkło

59.

16 08 02* 

Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne

60.

16 08 04

związki  Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w  procesie fluidyzacyjnym 

61.

16 08 07*

(z wyłączeniem  16 08 07)

Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

62.

17 02 02 

Szkło

63.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz 

64.

17 04 02

Aluminium

65.

17 04 03

Ołów

66.

17 04 04

Cynk

67.

17 04 05

Żelazo i stal

68.

17 04 06

Cyna

69.

17 04 07

Mieszaniny metali

70.

17 04 09*

Odpady metali   Zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

71.

17 04 11

Kable inne niż wymienione  w 17 04 10

72.

19 10 01

Odpady żelaza i stali

73.

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

74.

19 12 02

Metale żelazne

75.

19 12 03

Metale nieżelazne

76.

19 12 05

Szkło

77.

20 01 40

Metale

 

 Odpady poddawane odzyskowi w instalacji do produkcji tlenków metali.

Lp.  Kod odpadów  Rodzaj odpadów
1.
 12 01 17  Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
2.
 12 01 21  Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
3.  12 01 99  Inne niewymienione odpady
4.  16 02 16  Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij