Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, 1 zmiana
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

 

Zakres obowiązków:

 •  prace związane z utrzymaniem ruchu parku maszynowego oraz linii technologicznej z zakresu: konstrukcyjno-mechanicznego;
 • wykonywanie przeglądów okresowych z podległych branż technicznych;
 •  czynny udział w pracach modernizacyjnych, inwestycyjnych z podległych branż technicznych;
 • aktualizacja dokumentacji technicznej;
 • dbanie o sprawność przekładni mechanicznych, motoreduktorów;
 • wykonywanie prac spawalniczych na terenie całego Zakładu;
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe, mile widziany kierunek techniczny;
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących energetyki przemysłowej ( woda, gaz, powietrze tlen);
 • Wiedza z zakresu hydrauliki, budowy maszyn;
 • Ogólna wiedza praktyczna i merytoryczna z zakresy mechaniki ( motoreduktory, sprzęgła, przekładnie);
 • Obowiązkowe posiadanie aktualnych uprawnień: 111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną, 311 – doczołowe gazowe spawanie blach, uprawnienia ręcznego przecinacza acetylenowo -tlenowego;
 • Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi;
 • Mile widziane uprawnienia na podnośniki koszowe samojezdne, wózki widłowe, wózki platformowe;
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie kwalifikacji na obsługę tokarki manualnej, albo chęć przyuczenia się do obsługi tego typu urządzenia;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

·        Stabilne warunki zatrudnienia;

·        Zatrudnienie na umowę o pracę;

·        możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;

·         przyjazną atmosferę w pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 • ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne;
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie w/w dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko:

 SPECJALISTA TECHNICZNY

Dział
Energo-Mechaniczny, Automatyki I Informatyki

 

do dnia 07.06.2021 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 LegnicaW przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij