KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY

(OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO )

W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, 1 zmiana
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Doświadczalny Hutnictwa – Wydział przygotowania wsadów, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

  • Realizacja transportu za pomocą samochodu ciężkiego:
  • Gotowych mieszanek wsadowych do pieców,
  • Poszczególnych mieszanek do pieców, w tym odpadów i koncentratów,
  • Materiałów pomocniczych do tworzenia mieszanek (antracyt, złom żelaza itp.)
  • Materiałów poprodukcyjnych (żużle, kamień cynkowo – ołowiowy, żelazostopy itp.)
  • Koncentratów z produkcji wewnętrznej (koncentrat z odchlorowania, koncentrat z filtracji szlamu cynkowego),Innych materiałów sypkich i kawałkowych,
  • Dbałość o stan techniczny obsługiwanego pojazdu oraz prowadzenie dziennika eksploatacji,

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe

Posiadane uprawnienia: Prawo jazdy kat. C,

Doświadczenie zawodowe: Minimum 2 lata pracy jako kierowca kat. C,

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki,

Chęć odbycia kursów do kierowania wózkami widłowymi lub koparko ładowarką,

Uprawnienia ADR lub chęć odbycia kursu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 - CV,

-poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata),

- poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata),

- podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji i klauzulą informacyjną w procesie rekrutacji.

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY W ZAKŁADZIE DOŚWIADCZALNYM HUTNICTWA (operator urządzeń transportu wewnętrznego)

 

do dnia  23.07.2021 r.

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica


W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij