KONKURS NA STANOWISKO : SPECJALISTA TECHNICZNY (PAKOWACZ ŚCIERNIWA)

W ZAKŁADZIE MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy,

Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.


Zakres obowiązków:

- zgodnie z instrukcją stanowiskową pakowanie workownic materiału ściernego polgrit do worków

wentylowych o wadze 25kg, 40kg i 50kg i układanie ich na paletach drewnianych 120x80cm

w partiach po 1000kg lub 1200kg,

- w przypadku posiadania uprawnień operatora wózka widłowego, odwożenie gotowych palet do magazynu

w celu ofoliowania i przekazania do sprzedaży,

- utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny,

ciąg technologiczny itp.)

- zgodnie z intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,

- przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej zgodnie z instruktażem i przepisami

BHP, wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodnie

z przeznaczeniem.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,

- ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,

- dyspozycyjność do pracy zmianowej,

- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

 

Wymagania dodatkowe :

- mile widziane uprawnienia operatora wózka widłowego.

 

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia,

- zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,

- dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

 

Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA

KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach

aplikacyjnych prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko:

 

 SPECJALISTA TECHNICZNY (PAKOWACZ ŚCIERNIWA)

w Dziale Produkcji Materiałów Ściernych

do dnia 11.08.2021 r. na adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

 

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek

z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij