https://www.traditionrolex.com/8https://www.traditionrolex.com/8 Technologia odzysku molibdenu oraz metali towarzyszących ze zużytych katalizatorów molibdenowych - Instytut Metali Nieżelaznych

Projekt nr: POIR.01.01.01-00-1306/20

Całkowity koszt realizacji projektu:     2 539 776,18 PLN

w tym dofinansowanie:                          1 587 159,52 PLN

Termin realizacji projektu:                     01.02.2021 - 31.01.2023
Celem Projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej wnioskodawcy technologii odzysku

molibdenu i metali towarzyszących takich jak Ni i Co ze zużytych katalizatorów Mo. Katalizatory Mo są stosowane

w procesie hydrorafinacji ropy naftowej, polegającej na ulepszeniu frakcji węglowodorów poprzez usunięcie

zanieczyszczeń takich jak S, N, O oraz związków metaloorganicznych.

Zużyte katalizatory Mo są na świecie poddawane recyklingowi, jednak w kraju odpady te są wyłącznie zbierane

przekazywane podmiotom zagranicznym.

Rezultat Projektu w postaci kompleksowej technologii odzysku Mo, Ni i Co z odpadów niebezpiecznych umożliwi

rozszerzyć ofertę handlową, co będzie miało przełożenie na wzrost konkurencyjności na rynku krajowym oraz

poprawę efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności produkcyjnej.

 

Kierownik projektu:                                 Arkadiusz Szpakowski

Kierownik B+R:                                         Ewa Szydłowska-Braszak 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i

Rozwoju na finansowanie projektów w ramach Działania 1.1. „Projekty B +R przedsiębiorstw”.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij
https://www.traditionrolex.com/8