Projekt nr: POIR.01.01.01-00-1300/20 

Akronim: LegPal

Całkowity koszt realizacji projektu:     4 017 602,50 PLN

w tym dofinansowanie:                          1 761 043,50 PLN

Termin realizacji projektu:                     01.02.2021 - 30.11.2023

 

Celem projektu jest opracowania innowacyjnej, wysokowydajnej i proekologicznej technologii przetwarzania

odpadów ołowionośnych pochodzących z hutnictwa miedzi oraz z rozbiórki akumulatorów samochodowych

uwzględniającej założenia gospodarki obiegu zamkniętego. Przedmiotem Projektu jest opracowanie i wdrożenie

do działalności gospodarczej wnioskodawcy innowacji procesowej dotyczącej intensyfikacji odzysku ołowiu z

odpadowych materiałów pochodzących: z hutnictwa Cu (szlamów szybowych) oraz z rozbiórki akumulatorów

samochodowych, wraz z uzdatnieniem powstającego żużla poołowiowego do postaci produktu nadającego się

do powtórnego, gospodarczego zastosowania (jako topnik do brykietów miedziowych).

Równocześnie zostanie zoptymalizowana praca układu dopalania i kondycjonowania gazów procesowych.

Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (LZO i PCDD/F) i gazów cieplarnianych.

Jednak przede wszystkim znacząco zmniejszy koszt produkcji ołowiu oraz pozwoli na sprawdzenie możliwości

rozszerzenia oferty produktowej Wnioskodawcy o nowe wyroby.

Działania te są możliwe dlatego, że Projekt przewiduje kompleksowe rozwiązania dotyczące odzysku cennych metali

występujących ww. odpadach, tj.: Pb, Zn, a także Cu.

Należy pamiętać, że w Polsce nie ma obecnie technologii pozwalających na odzysk Pb i jednoczesne uzdatnienie

żużla poołowiowego.

 


Kierownik projektu:                                 Arkadiusz Szpakowski

Kierownik B+R:                                         Ryszard Prajsnar


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i

Rozwoju na finansowanie projektów w ramach Działania 1.1. „Projekty B +R przedsiębiorstw”.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij