KONKURS NA STANOWISKO:

SPECJALISTA TECHNICZNY

(PAKOWACZ  ŚCIERNIWA)

DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ

 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

Zakres obowiązków:

  • zgodnie z instrukcją stanowiskową pakowanie workownic materiału ściernego polgrit do worków wentylowych o wadze 25 kg, 40 kg i 50 kg i układanie ich na paletach drewnianych 120x80 w partiach po 1000 kg lub 1200 kg,
  • w przypadku posiadania uprawnień operatora wózka widłowego odwożenia gotowych palet do magazynu w celu ofoliowania i z przekazania do sprzedaży,
  • minimalna ilość zaworkowanego ścierniwa na zmianę to 20 t,
  • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny itp.),
  • zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
  • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie: zasadnicze zawodowe albo wykształcenie zasadnicze branżowe

- Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,

- Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

- Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia operatora wózka widłowego.

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Wymagane dokumenty:

CV,

list motywacyjny,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta w konkursie na stanowisko:

 SPECJALISTA TECHNICZNY  (PAKOWACZ ŚCIERNIWA)

Dział Produkcji Materiałów Ściernych

do dnia 03.09.2021 r. na adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica.

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij