KONKURS NA STANOWISKO:

PRACOWNIK OBSŁUGI (PAKOWACZ  ŚCIERNIWA)DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ 

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany

Liczba stanowisk pracy: 2

 

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy,

Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

Zakres obowiązków:

zgodnie z instrukcją stanowiskową pakowanie workownic materiału ściernego polgrit do worków wentylowych

o wadze 25 kg, 40 kg i 50 kg i układanie ich na paletach drewnianych 120x80 w partiach po 1000 kg lub 1200 kg,

w przypadku posiadania uprawnień operatora wózka widłowego odwożenia gotowych palet do magazynu w celu

ofoliowania i z przekazania do sprzedaży,minimalna ilość zaworkowanego ścierniwa na zmianę to 20 t,utrzymanie

porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny

itp.),zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od

zmiany ustępującej zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży

ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie: podstawowe,

- Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,

- Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

- Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia operatora wózka widłowego.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,


Wymagane dokumenty:

CV,

list motywacyjny,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane

oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko:

SPECJALISTA TECHNICZNY  (PAKOWACZ ŚCIERNIWA)

Dział Produkcji Materiałów Ściernych

do dnia 27.09.2021 r. na adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.


 
W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z
w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 


 
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij