KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH – WYTAPIACZ)

w Departamencie Produkcji

w Dziale Produkcji Hutniczej TZDH

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


 

 Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy: 4
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny zakres obowiązków:

 • Obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych
 • Obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych
 • Przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym)
 • Obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych
 • Przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym)
 • Obsługa taśmociągu załadowczego pieca
 • Obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu.
 • Przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • Prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego
 • Zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: min. podstawowe,
 • Podstawowa umiejętność obsługi komputera,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • Uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • Udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym
 • Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI –OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH- WYTAPIACZ, TZDH

 

do dnia 30.09.2021 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij