KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY

DZIAŁ PRODUKCJI HUTNICZEJ

(DAWNIEJ OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, 1 zmiana
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej,

ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

-        Realizacja transportu za pomocą samochodu ciężkiego:

o   Gotowych mieszanek wsadowych do pieców,

o   Poszczególnych mieszanek do pieców, w tym odpadów i koncentratów,

o   Materiałów pomocniczych do tworzenia mieszanek (antracyt, złom żelaza itp.)

o   Materiałów poprodukcyjnych (żużle, kamień cynkowo – ołowiowy, żelazostopy itp.)

o   Koncentratów z produkcji wewnętrznej (koncentrat z odchlorowania, koncentrat z filtracji szlamu cynkowego),

o   Innych materiałów sypkich i kawałkowych,

-        Dbałość o stan techniczny obsługiwanego pojazdu oraz prowadzenie dziennika eksploatacji,

 

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie: min. zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe

Posiadane uprawnienia: Prawo jazdy kat. C,

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki,

Chęć odbycia kursów do kierowania wózkami widłowymi lub koparko ładowarką,

Uprawnienia ADR lub chęć odbycia kursu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY – OPERATOR URZĄDZEŃ TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO

 

do dnia 31.10.2021 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij