KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI W DZIALE PRODUKCJI

MAŁOTONAŻOWEJ Łukasiewicz

— IMN Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym Liczba stanowisk pracy: 1 osoba

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali

Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica")

Ogólny opis zakresu obowiązków:

Obsługa instalacji technologicznych: pieców przemysłowych, młyna kulowego, przesiewacza, ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.

Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.

Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.

Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: min. podstawowe

Dyspozycyjność do pracy zmianowej.

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

Uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

- podpisane oświadczenie o zapoznaniu sie z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia,
  • Zatrudnienie na umowę o pracy
  • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:       Oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY

do dnia 05.11.2021

na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij