KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY

W  DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ

Łukasiewicz – IMN Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny opis zakresu obowiązków:

 

  • Obsługa instalacji technologicznych: pieców przemysłowych, młyna kulowego, przesiewacza,  ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.
  • Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.
  • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.
  • Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe.

Dyspozycyjność do pracy zmianowej.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

Uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym

Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

 Wymagane dokumenty:

  • CV,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Oferujemy:

  • Stabilne warunki zatrudnienia,
  • Zatrudnienie na umowę o pracy
  • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY

 

do dnia 29.12.2021

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij