Stanowisko: MŁODSZY SPECJALISTA W DZIALE KADR I ADMINISTRACJI

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica


 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji i korespondencji;
 • zarządzanie kalendarzami Dyrektora
 • realizacja bieżących zadań przydzielanych przez Dyrektora
 • weryfikacja dokumentów wpływających pod względem kompletności, poprawności i procedur wewnętrznych;
 • dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Dyrektorem, a pozostałymi komórkami,
 • obsługa gości i organizacja spotkań;
 • dbanie o właściwy wizerunek Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych;
 • realizacja własnych projektów w zakresie organizacji pracy biura
 • prowadzenie archiwizacji dokumentów
 • koordynowanie umów związanych z administracją

Oczekiwania:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • doskonała organizacja pracy własnej;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point), Google 
 • wysoka kultura osobista, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność;
 • elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania.

 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata);
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko:  MŁODSZEGO SPECJALISTY W DZIALE KADR I ADMINISTRACJ

do dnia 17.01.2022 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnica ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij