KONKURS NA STANOWISKO:

PRACOWNIK TECHNICZNY

(OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA)

DEPARTAMENT PRODUKCJI

DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ

 Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

Zakres obowiązków:

- prowadzenie procesu produkcji polgritu,

- obsługa urządzeń ciągów technologicznych produkcji materiału ściernego polgrit

(przenośników taśmowych, suszarni obrotowej, przesiewaczy wibracyjnych i eliptycznych, młyna kulowego, urządzeń układu odciągowo-odpylającego, filtrów odpylających), bieżąca kontrola pracy urządzeń w celu utrzymania parametrów produkcji materiału ściernego polgrit,

- prowadzenie książki pracy maszyny, protokołów zdawczo-odbiorczych i raportu zmianowego.

- bezpieczny załadunek polgritu na samochody i wagony,

- protokolarny odbiór zwracanych kontenerów i palet,

- protokolarne przekazywanie odbiorcy wydawanych kontenerów i palet,

- bieżące kontrola jakości produkowanego ścierniwa,

- bieżące kontrola jakości wydawanego ścierniwa,

- utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny itp.),

- w przypadku realizacji robót specjalistycznych (remonty, załadunki wózkiem widłowym i ładowarką), bądź użytkowania elektronarzędzi, prace wykonywać zgodnie z instrukcjami szczegółowymi,

- zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,

- przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,

- zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie: zawodowe

- Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,

- Dyspozycyjność do pracy zmianowej,

- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

- Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia operatora wózka widłowego.

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

Termin i miejsce składania dokumentów: oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATA DO PRACY i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych prosimy kierować

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta w konkursie na stanowisko:

 PRACOWNIK TECHNICZNY  (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA)

Dział Produkcji Materiałów Ściernych

do dnia 31.01.2022 r. na adres:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89, 59-220 Legnica.

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij