KONKURS NA STANOWISKO SPECJALISTY TECHNICZNEGO
W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI W DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat, praca 3-zmianowa w systemie 4- brygadowym

Liczba stanowisk pracy: 1 osoba

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)


Ogólny opis zakresu obowiązków:

• obsługa instalacji technologicznych: pieców przemysłowych, młyna kulowego, przesiewacza, ługowników, pomp, prasy filtracyjnej;
• utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji;
• wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem;
• wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.


Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe;
• dyspozycyjność do pracy zmianowej.


Wymagania preferowane jako dodatkowe:• uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym;
• uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych.


Wymagane dokumenty:
• CV;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
• podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI


Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia;
• zatrudnienie na umowę o pracy;
• dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.


Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY do dnia 4.02.2022


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Łukasiewicz - IMN.Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij