KONKURS NA STANOWISKO:

 SPECJALISTY  

W ZESPOLE SPECJALISTÓW DS. MARKETINGU


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pozyskiwanie klientów i budowanie sieci sprzedaży oraz dostaw,
 • badanie, analiza i ocena potrzeb klienta, podtrzymywanie współpracy i wsparcie merytoryczne dla klienta,
 • przygotowywanie i realizacja planów sprzedażowych i zakupowych,
 • monitorowanie i analiza rynku w zakresie popytu i podaży produktów, odpadów poprodukcyjnych, poużytkowych i poawaryjnych zawierających metale nieżelazne i szlachetne,
 • promowanie firmy i jej produktów, dbałość o rozpoznawalność marki na rynku recyklingu metali oraz jako dostawcy metali i ich związków chemicznych,
 • wsparcie rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich,
 • analiza rynku surowców metali nieżelaznych,
 • poszukiwanie możliwości rozwoju nowych funkcjonalności produktów i usług,
 • realizacja bieżących działań promocyjnych,
 • udział w procesach negocjacji umów,
 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy,
 • monitorowanie działań konkurencji,
 • przygotowywanie prezentacji, ofert handlowych oraz raportów,
 • organizacja spotkań handlowych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • 3 letnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w przemyśle metali nieżelaznych lub chemicznym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, drugi język obcy będzie dodatkowym atutem,
 • otwartość, życzliwość i komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu, sumienność i dokładność,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, również w trakcie podróży,
 • gotowość do pracy w terenie,
 • dbałość o własny wizerunek,
 • kreatywność i samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata),
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko Specjalista w zespole specjalistów ds. marketingu do dnia 21.02.2022 r. na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89,59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij