KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

DZIAŁ PRODUKCJI HUTNICZEJ

OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, 1 zmiana
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej – Wydział przygotowania wsadów, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

 • Realizacja prac za pomocą koparko – ładowarki
  • Transport materiałów do tworzenia mieszanek (antracyt, złom żelaza, piasek itp.)
  • Rozkuwanie żużli poołowiowych za pomocą młota hydraulicznego,
  • Ładowanie materiałów (mieszanek, dodatków) do szufli załadowczych,
  • Wybieranie koncentratu spod pras filtracyjnych,
  • Pryzmowanie, podgarnianie, przesuwanie materiałów,
 • Dbałość o stan techniczny obsługiwanego pojazdu oraz prowadzenie dziennika eksploatacji,

 

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie: Min. podstawowe, preferowane zawodowe branżowe,

Posiadane uprawnienia: Ukończony kurs operatora koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień,

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

Doświadczenie w obsłudze koparko ładowarki,

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

Uprawnienia do obsługi koparki jednonaczyniowej lub samochodu ciężarowego kat. C,

Chęć odbycia kursów do kierowania koparką jednonaczyniową lub samochodem ciężarowym,

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI – OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI,

 

do dnia 02.02.2022 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij