KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTA TECHNICZNY

DZIAŁ ENERGO-MECHANICZY, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

 DEPARTAMENT PRODUKCJI

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, 1 zmiana
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Zakres obowiązków:

 • - prace związane z utrzymaniem ruchu parku maszynowego oraz linii technologicznej z zakresu: konstrukcyjno-mechanicznym
 • - wykonywanie przeglądów okresowych z podległych branż technicznych;
 • - czynny udział w pracach modernizacyjnych, inwestycyjnych z podległych branż technicznych;
 • - aktualizacja dokumentacji technicznej;
 • - dbanie o sprawność przekładni mechanicznych, motoreduktorów
 • - wykonywanie prac spawalniczych na terenie całego Zakładu;
 • - utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe, mile widziany kierunek techniczny .
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących energetyki przemysłowej ( woda, gaz, powietrze tlen).
 • Wiedza z zakresu hydrauliki, budowy maszyn.
 • Ogólna wiedza praktyczna i merytoryczna z zakresy mechaniki ( motoreduktory, sprzęgła, przekładnie)..
 • Mile widziane posiadanie aktualnych uprawnień: 111 – spawanie łukowe elektrodą otuloną, 311 – doczołowe gazowe spawanie blach, uprawnienia ręcznego przecinacza acetylenowo -tlenowego.
 • Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi.
 • Mile widziane uprawnienia na podnośniki koszowe samojezdne, wózki widłowe, wózki platformowe.
 • Dodatkowym atutem będzie posiadania kwalifikacji na obsługę tokarki manualnej, albo chęć przyuczenia się do obsługi tego typu urządzenia.
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole..

 

Oferujemy:

Stabilne warunki zatrudnienia,

Zatrudnienie na umowę o pracę  

Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
 • ewentualne potwierdzone listy opiniujące i referencyjne
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie w/w dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

Oferta w konkursie na stanowisko:

 SPECJALISTA TECHNICZNY

Dział
Energo-Mechaniczny, Automatyki I Informatyki

do dnia 02-02-2022 r.

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij