KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI
(OPERATORA CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH)


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 4 brygadowa, 3 zmianowa.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:
• obsługa urządzeń oczyszczania gazów – filtry workowe;
• obsługa elementów układów odpylania gazów przy instalacjach pieców KPO (rurociągi, wyczystki);
• obsługa urządzeń pomocniczych – pompy, sprężarki, wentylatory itp.;
• praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym);
• obsługa instalacji przerobu pyłów – produkcja koncentratu Pb;
• utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe branżowe;
• ogólna wiedza z zagadnień dotyczących techniki;
• umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi;
• dyspozycyjność do pracy zmianowej;
• umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji:
• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia;
• zatrudnienie na umowę o pracę;
• dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
• podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI (OPERATORA CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH)do dnia 8.02.2022 r. na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Łukasiewicz - IMN.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij