KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI (OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH – WYTAPIACZ) W DZIALE PRODUKCJI HUTNICZEJ TZDH

 


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca zmianowa – 5 brygadowa (zmiany 6-cio godzinne)
Liczba stanowisk pracy: 5
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

Ogólny zakres obowiązków:
• obsługa napędu i sterowania pieców obrotowych;
• obsługa zasilania palników głównych i pomocniczych;
• przygotowywanie i obsługa form i kadzi do metalu i żużla (współpraca z suwnicowym)
• obsługa pieca w zakresie prowadzenia cyklu pracy, spustu metalu i żużla, z układem wózków odlewniczych;
• przygotowanie i obsługa szufli załadowczych (współpraca z suwnicowym);
• obsługa taśmociągu załadowczego pieca;
• obsługa i czyszczenie z pyłów układów gazociągów pomiędzy komorą dopalania a ostatnią komorą osadczą układu;
• przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej;
• prowadzenie procesu rafinacji zgrubnej na kotłach rafinacyjnych, obsługa spustu metalu rafinowanego;
• zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: min. podstawowe;
• podstawowa umiejętność obsługi komputera;
• dyspozycyjność do pracy zmianowej;
• umiejętność pracy w zespole;
• rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy.

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji:
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym;
• uprawnienia do obsługi suwnic w kategorii 1S;
• udokumentowany staż pracy na stanowisku branżowym;
• uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia;
• zatrudnienie na umowę o pracę;
• dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji.


Wymagane dokumenty:
• CV;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
• oświadczenie zawodowe;
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.


Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem: oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI – WYTAPIACZ TZDH do dnia 2.02.2022 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij