Stanowisko: młodszy specjalista w Dziale Księgowości

 


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy,

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenia ewidencji księgowej w systemie elektronicznym (komputerowy program FK);
 2. Bieżąca obsługa katalogu kontrahentów (zakładanie nowych oraz uaktualnianie istniejących);
 3. Wystawianie not korygujących oraz nadzór nad terminowym zwrotem potwierdzonych kopii;
 4. Weryfikacja kontrahentów w zakresie prowadzonej działalności (KRS, CEIDG) oraz aktywności podatników – „biała lista”.
 5. Współudział w sprawdzaniu następujących dokumentów: delegacji, ryczałtów, faktur i rachunków wypłacanych w kasie, raportów kasowych, zaliczek;
 6. Bieżącego wystawiania faktur sprzedaży kontrahentom krajowym i zagranicznym oraz wystawianie not księgowych oraz faktur wewnętrznych.
 7. Bieżące monitorowanie zmian w przepisach podatkowych w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie sprzedaży.
 8. Sporządzanie comiesięcznej analizy kont dotyczących sprzedaży;
 9. Analiza stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz odsetek. Windykacja w/w należności;
 10. Wyjaśnianie otrzymanych wezwań do zapłaty i not odsetkowych od nieterminowych zapłat;
 11. Przygotowywanie i księgowanie kompensat rozrachunków.
 12. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie rozrachunków z kontrahentami.
 13. Prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie rozrachunków z kontrahentami związanych z tworzeniem odpisów i ich rozliczeń (sprawy sądowe, ugody, umorzenia, odsetki, likwidacje). Uzgadnianie kont należności z kontami odpisów aktualizacyjnych;
 14. Współpraca z Radcą Prawnym w zakresie windykacji należności m. in. kompletowanie dokumentacji dla spraw kierowanych do sądu, komornika, syndyka;
 15. Sprawuje bieżący nadzór nad sprawami w postępowaniu egzekucyjnym lub dochodzonymi na drodze sądowej;
 16. Sporządzanie comiesięcznej analizy kont rozrachunków z odbiorcami, z tyt. odsetek, spraw sądowych, spornych, komorniczych itd., w szczególności dokładna analiza zaliczek otrzymanych od odbiorców, które winny być zafakturowane (faktura zaliczkowa);
 17. Wiekowanie należności.
 18. Rozliczanie różnic kursowych powstałych z tytułu sprzedaży i zakupów w walutach obcych;

Oczekiwania:

 • Wykształcenie min. średnie albo wykształcenie średnie branżowe, kierunkowe: finanse, rachunkowość, ekonomia, lub pokrewne,
 • mile widziane ukończone kursy księgowe i podatkowe;
 • mile widziane doświadczenia na podobnym stanowisku;
 • bardzo dobrej znajomości zagadnień księgowych i przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (w tym biegła znajomość Excela)
 • zdolności szybkiego przyswajania wiedzy oraz analitycznego myślenia,
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole;
 • inicjatywy, otwartości na zmiany i angażowania się w usprawnienia procesów funkcjonujących w organizacji,
 • umiejętności budowania relacji w zespole,
 • otwartość, komunikatywność, pewność siebie, zaangażowanie;
 • samodzielność, inicjatywa, dokładność i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • mile widziane doświadczenia w zarządzaniu zespołem,
 • gotowości do rozwoju osobistego w ramach organizacji.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • umowę o pracę;
 • inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • pakiet medyczny

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko młodszy specjalista do działu księgowości

do dnia 28.02.2022 r. na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij