KONKURS NA STANOWISKO: SPECJALISTA TECHNICZNY

W  DEPARTAMENCIE PRODUKCJI W DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ

 Łukasiewicz – IMN Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 Ogólny opis zakresu obowiązków:

 • Obsługa instalacji technologicznych: pieców przemysłowych, młyna kulowego, przesiewacza,  ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.
 • Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.
 • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.
 • Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe albo zasadnicze branżowe.
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej.

 Wymagania preferowane jako dodatkowe:

 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym
 • Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

  Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Oferujemy:

 • Dobre warunki płacowe,
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej

  

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta w konkursie na stanowisko SPECJALISTA TECHNICZNY

 do dnia 28.02.2022

 na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij