KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA SEKRETARIATU – MŁODSZEGO SPECJALISTY W DZIALE KADR I ADMINISTRACJI


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89, 59-220 Legnica

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• zapewnienie właściwego obiegu dokumentacji i korespondencji,
• zarządzanie kalendarzami Dyrektora,
• realizacja bieżących zadań przydzielanych przez Dyrektora,
• weryfikacja dokumentów wpływających pod względem kompletności, poprawności i procedur wewnętrznych,
• dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi komórkami,
• obsługa gości i organizacja spotkań,
• dbanie o właściwy wizerunek Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych,
• realizacja własnych projektów w zakresie organizacji pracy biura,
• prowadzenie archiwizacji dokumentów,
• koordynowanie umów związanych z administracją.

Oczekiwania:
• wykształcenie średnie, mile widziany kierunek administracyjny,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku sekretarki, asystentki lub podobnym,
• umiejętność organizacji i zarządzania czasem oraz pracą własną,
• bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point), Google,
• wysoka kultura osobista, otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
• odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność,
• elastyczność i umiejętność szybkiego reagowania.

 

Oferujemy:
• pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

 

Wymagane dokumenty:
• CV,
• List motywacyjny,
• poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata),
• podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
oferta w konkursie na stanowisko: młodszy specjalista w Dziale Kadr i Administracji do dnia 15.03.2022 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij