KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIK OBSŁUGI

(Operator wózków widłowych)


 Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat, 1 zmianowa, 6.45 – 14.45

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Dział Produkcji Hutniczej, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”).

 

Zakres obowiązków:

 • Transport bloków metalu;
 • Transport palet, skrzyń i szufli transportowych z materiałami wsadowymi i pomocniczymi;
 • Załadunek bloków ołowiu na samochód ciężarowy lub wagon typu platforma,
 • Rozładunek dostarczonych materiałów na paletach lub w big bagach,
 • Przestrzeganie właściwych warunków pracy powierzonych urządzeń;

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: min. podstawowe,
 • Uprawnienia UDT do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Rzetelność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy,

 

Dodatkowo preferowane:

 • Uprawnienia UDT do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • Gotowość do odbycia kursu do obsługi suwnic w kategorii 1S,
 • Udokumentowany staż pracy na analogicznym stanowisku,

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • list motywacyjny;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisana klauzula informacyjna;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pracownik Obsługi – Operator wózków widłowych ”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 29.04.2022r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział

w Legnicy

Dział Kadr/Sekretariat

ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

 

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.


Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij