KONKURS NA STANOWISKO: MŁODSZY SPECJALISTA

                            W DZIALE UMÓW, ZAMÓWIEŃ I LOGISTYKI

W SEKCJI LOGISTYKI (MAGAZYNIER)


Młodszy Specjalista w Zespole Specjalistów ds. Logistyki UL Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Legnica.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat – 8 godz., praca 1 zmianowa

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”), 59-220 Legnica.

 

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie ewidencji asortymentu znajdującego się na magazynie i innych punktach magazynowania w sposób zabezpieczający rozliczenie z powierzonych składników majątkowych.
 • Wykonywanie czynności i obowiązków w zakresie prawidłowego przechowywania powierzonych do rozliczenia składników majątkowych.
 • Wykonywanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami czynności związanych z przyjmowaniem i wydawaniem asortymentu podlegającego ewidencji obrotu magazynowego.
 • Dbałość o prawidłowe przechowywanie znajdujących się w magazynie lub innych punktach magazynowania asortymentu, zapewniające zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem, itp. Sposób składowania musi być zgodny z zasadami BHP i p.poż w zakresie gospodarki magazynowej.
 • Prowadzenie i w razie potrzeby, bieżąca aktualizacja ewidencji składników majątku służących funkcjonowaniu magazynu.
 • Kontrola stanu zabezpieczenia magazynu i innych miejsc składowania przed kradzieżą, pożarem lub innymi zdarzeniami powodującymi szkody lub straty.
 • Wykonywanie czynności związanych z obowiązkiem rozliczenia się z powierzonego mienia.
 • Piecza nad prawidłową gospodarką zapasami.

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: min. średnie lub średnie branżowe,
 • Praca przy komputerze w środowiskach informatycznych, obsługa pakietu MS Office,
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, asertywność, odporność na stres, kreatywność, punktualność,
 • Rzetelność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, ukierunkowanie na zadania, komunikatywność, dokładność.

 

Dodatkowo preferowane:

 • Doświadczenie na stanowisku magazyniera lub pokrewnym.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na realizację innowacyjnych projektów B+R;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 • list motywacyjny;
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • podpisana klauzula informacyjna;

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „MŁODSZY SPECJALISTA W SEKCJI LOGISTYKI (MAGAZYNIER)”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 25.04.2022 r. na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr/Sekretariat

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij