KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI (PAKOWACZ  ŚCIERNIWA)

DEPARTAMENT PRODUKCJI DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

 

Zakres obowiązków:

 • zgodnie z instrukcją stanowiskową pakowanie workownic materiału ściernego polgrit do worków wentylowych o wadze 25 kg, 40 kg i 50 kg i układanie ich na paletach drewnianych 120x80 w partiach po 1000 kg lub 1200 kg,
 • w przypadku posiadania uprawnień operatora wózka widłowego odwożenia gotowych palet do magazynu w celu ofoliowania i z przekazania do sprzedaży,
 • minimalna ilość zaworkowanego ścierniwa na zmianę to 20 t,
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny itp.),
 • zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: podstawowe
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia operatora wózka widłowego.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRACOWNIK OBSŁUGI (PAKOWACZ  ŚCIERNIWA) Dział Produkcji Materiałów Ściernych”,  zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia

13.05.2022 r. na adres:  

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij