KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

W  DEPARTAMENCIE PRODUKCJI

W DZIALE PRODUKCJI MAŁOTONAŻOWEJ


 Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca 3 zmianowa w systemie 4 brygadowym
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Produkcji Małotonażowej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Ogólny opis zakresu obowiązków:

 

 • Obsługa instalacji technologicznych: pieców przemysłowych, młyna kulowego, przesiewacza,  ługowników, pomp, prasy filtracyjnej.
 • Utrzymanie porządku w miejscu wykonywanych czynności w obrębie obsługiwanych instalacji.
 • Wykonywanie swoich obowiązków zgodnie z instruktażem i przepisami bhp, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z ich przeznaczeniem.
 • Wykonywanie innych poleceń Mistrza, z zachowaniem zgodności z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: min. podstawowe
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

 • Uprawnienia do obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym
 • Uprawnienia do obsługi przemysłowych urządzeń gazowych

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracy,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów
  potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych
  w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski)
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI”,  zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia

15.06.2022 r. na adres:

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij