KONKURS NA STANOWISKO:

PRACOWNIK TECHNICZNY (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA)

DEPARTAMENT PRODUKCJI

 DZIAŁ PRODUKCJI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH TZMŚ


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na II zmiany
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Materiałów Ściernych w Głogowie, 67-231 Żukowice, ul. Żukowicka 1.

 

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie procesu produkcji polgritu,
 • obsługa urządzeń ciągów technologicznych produkcji materiału ściernego polgrit

(przenośników taśmowych, suszarni obrotowej, przesiewaczy wibracyjnych i eliptycznych, młyna kulowego, urządzeń układu odciągowo-odpylającego, filtrów odpylających), bieżąca kontrola pracy urządzeń w celu utrzymania parametrów produkcji materiału ściernego polgrit,

 • prowadzenie książki pracy maszyny, protokołów zdawczo-odbiorczych i raportu zmianowego.
 • bezpieczny załadunek polgritu na samochody i wagony,
 • protokolarny odbiór zwracanych kontenerów i palet,
 • protokolarne przekazywanie odbiorcy wydawanych kontenerów i palet,
 • bieżące kontrola jakości produkowanego ścierniwa,
 • bieżące kontrola jakości wydawanego ścierniwa,
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności (plac manewrowy, warsztaty, magazyny, ciąg technologiczny itp.),
 • w przypadku realizacji robót specjalistycznych (remonty, załadunki wózkiem widłowym i ładowarką), bądź użytkowania elektronarzędzi, prace wykonywać zgodnie z instrukcjami szczegółowymi,
 • zgodne intencją przełożonego wykonywanie jego poleceń,
 • przyjęcie informacji dotyczących pracy urządzeń od zmiany ustępującej,
 • zgodne z instruktażem i przepisami bhp wykonywanie swoich obowiązków, używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej zgodne z przeznaczeniem.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: zawodowe
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących mechaniki,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Uprawnienia operatora wózka widłowego.
 • Uprawnienia na ładowarkę

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na okres minimum ½ roku,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów
  potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych
  w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski). 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRACOWNIK TECHNICZNY  (OPERATOR PRZEROBU ŻUŻLA) Dział Produkcji Materiałów Ściernych”,  zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia

08.07.2022 r. na adres: 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij